wie

© Shody Careman

Ik ben een bevlogen architectuurhistoricus met een gedegen achtergrond in redactie en communicatie. Deze combinatie vormt de rode draad in al mijn werk.

Voor mij is de kwaliteit van het bestaande altijd het uitgangspunt en ik geef bruikbaar advies over de mogelijkheden die het erfgoed biedt. Niet met het doel om het te bevriezen, maar liefdevol mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen. De laatste jaren heb ik me vooral gericht op gebiedsonderzoek waarbij ik de gebruiksgeschiedenis ontrafel en de samenhang in beeld brengt tussen landschap, architectuur, water en infrastructuur. Wat mij betreft, is het landschap als verhalenverteller het meest wezenlijke ingrediënt voor ruimtelijke kwaliteit.

Bij SteenhuisMeurs was ik onder meer projectleider van een grootschalige waardestelling van het erfgoed van de Ringdijk van de Haarlemmermeer, deed onderzoek naar de uniciteit van de havenkanalen op Goeree-Overflakkee en schreef in 2019 samen met Paul Meurs het boek Schiphol – grensverleggend luchthavenontwerp 1967-1975. In januari 2020 voltooide ik de leergang erfgoedfilosofie bij de Erfgoedacademie, waar ik onderzoek deed naar de vraag wat bepalend is voor onze perceptie van jong erfgoed.

Als vakredacteur werkte ik voor verschillende erfgoedinstellingen en kreeg zo de kans om een brede kennisbasis op te bouwen. Zo schreef ik voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed diverse publicaties over de betekenis van erfgoed in gebiedsontwikkeling, zoals het stappenplan Cultuurhistorie als kennisbron voor de klimaatstresstest voor gemeenten, diverse publicaties over de omgang met erfgoed in de Omgevingswet, energietransitie en cultuurlandschap, archeologische monumentenzorg en bodemdaling in veenweidelandschappen.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met me op.