Uncategorized

Arie Keppler Prijs 2020

In het najaar 2020 ging ik weer op pad met de jury van de Arie Keppler Prijs om het juryproces vast te leggen. 

De Arie Keppler Prijs is niet zomaar een architectuurprijs. Het is een omgevingsprijs voor ruimtelijke kwaliteit in de volle breedte, in de geest van het sociaal-maatschappelijke engagement van Arie Keppler. De vier winnaars van de Arie Keppler Prijs 2020 vertegenwoordigen actuele en urgente thema’s binnen Noord-Holland, maar ook daarbuiten. De jury heeft de vrijheid om te bepalen welke relevante en actuele thema’s ze wil agenderen. Dit jaar is de selectie van de nominaties en winnaars gebaseerd op drie leidmotieven: allereerst is er de sociale kracht. Wat geeft een gebouw of plan terug aan de omgeving, wat doet een ontwerp met de openbare ruimte, op welke manier zijn de bewoners en gebruikers bediend? Op de tweede plaats wordt gekeken naar de reparatiekracht. Hoe wordt omgegaan met de cultuurhistorische context, het stedenbouwkundige weefsel en de logica van het landschap? Ten slotte is er de ruimtelijke kwaliteit waarbij de meer klassieke criteria van een architectuurprijs naar voren komen, zoals een sterk ontwerp, spectaculaire ruimtelijkheid, verfijnd materiaalgebruik en inventieve plattegronden.

De Arie Keppler Prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de aflopen twee jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw of ruimtelijke ordening in de provincie Noord-Holland.

Download hier het volledige juryrapport