Uncategorized

Arie Keppler Prijs 2018

In het voorjaar van 2018 mocht ik opnieuw aanschuiven bij de jury van de Arie Keppler Prijs om het juryproces vast te leggen. Het resultaat is een prachtig vormgegeven boekje.

Deze Arie Keppler Prijs onderscheidt zich van voorgaande edities, doordat op voorhand geen categorieën zijn vastgesteld. Op basis van de ingezonden projecten heeft de jury vier actuele en belangwekkende thema’s gedefinieerd en bij elk thema nominaties en een winnaar gekozen. De eerste categorie is placemaking: het vermogen om een min of meer vergeten of afgelegen plek nieuw leven in te blazen. Een tweede prijs wordt uitgereikt in de categorie sociale cohesie: architectuur of een andere ruimtelijke ingreep die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk. De derde categorie staat in het teken van het herbestemmen van karakteristieke panden. Tot slot besteedt de jury aandacht aan een actuele opgave: ruimte maken voor woningen binnen de grenzen van de bestaande stad.

De Arie Keppler Prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die de aflopen twee jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw of ruimtelijke ordening in de provincie Noord-Holland.

Download hier het volledige juryrapport