projecten

Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch

Een onderzoek naar de kernwaarden en ontwerpprincipes van dit complex uit 1999 van architect Charles Vandenhove.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, 2023-2024

‘Een plaats waar recht wordt gesproken mag niet lijken op een warenhuis, zoals een paar jaar geleden de opdracht luidde. De verdachte heeft recht op respect’, aldus architect Charles Vandenhove in een interview met Jaap Huisman in de Volkskrant van 2 december 1994. Het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch werd in 1999 geopend door koningin Beatrix. Het is een imposant complex van 32.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak, georganiseerd rondom een binnenhof. Bij de op stapel staande renovatie wordt het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Technische installaties worden vernieuwd en verduurzaamd zodat het gebouw weer een aantal decennia mee kan. Doel van dit onderzoek is een cultuurhistorische analyse van het gebouw om scherp te krijgen welke onderdelen, ontwerpprincipes en kernkwaliteiten cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen en daarmee vallen onder het auteursrecht.