Uncategorized

Van Eesteren in de etalage

Voorbeeld van een etalage. © Lidwine Spoormans

Samen met Lidwine Spoormans onderzocht ik de haalbaarheid van een etalageroute in Slotermeer.

Veel mensen zullen de term ‘museum’ associëren met een binnenruimte die plaats biedt aan kunst, objecten en tentoonstellingen. Hoewel het Van Eesterenmuseum ook over een binnenruimte beschikt in broedplaats de Vlugt – en in 2017 in een paviljoen aan de Sloterplas – ligt het échte Van Eesterenmuseum buiten. Het gaat om een gebied in Slotermeer, dat in 2007 werd aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het is een levend openluchtmuseum, met een collectie van woningen, plantsoenen, winkels, parken, pleinen en straten.

Met het project ‘Van Eesteren in de Etalage’ wil het Van Eesterenmuseum het buitenmuseum meer zichtbaar maken voor buurtbewoners, architectuurliefhebbers en andere voorbijgangers. Door op verschillende plekken in het buitenmuseum informatie aan te bieden in ramen of etalages, wordt de buurt beter herkenbaar als museum. Architect Lidwine Spoormans ontwikkelde drie typen etalages. Samen met haar werkte ik enkele pilotprojecten uit als onderdeel van een haalbaarheidsonderzoek.