Uncategorized

Voorbeeldprojecten herbestemming

Gemaal Lynden. Foto: Ossip van Duivebode

Voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland schreef ik zes artikelen over herbestemmingsprojecten in de provincie.

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is in 2017 gestart met het online-documenteren van herbestemmingsprojecten in de provincie Noord-Holland. Voor deze online database schreef ik zes artikelen in samenwerking met Oneindig Noord-Holland. De artikelen kwamen tot stand door gesprekken met de betrokken ambtenaren, opdrachtgevers, uitvoerders, initiatiefnemers, gebruikers of eigenaren. In de teksten worden niet alleen de nieuwe functie van het project en het proces omschreven, maar worden ook de succesfactoren benadrukt, de struikelblokken uitgelicht en als conclusie tips gegeven. Het doel van de artikelen is om inspiratie te bieden voor vergelijkbare herbestemmingsinitiatieven.

Lees de artikelen op de website van Steunpunt Monumenten en Archeologie.