projecten

Almere-Haven Centrum

In Almere-Haven stond de beleving van de stad en het landschap centraal, waarbij werd ingezet op een levendig centrum.

In opdracht van de gemeente Almere, i.s.m. Victorien Koningsberger, 2022

De aanleiding voor deze cultuurhistorische analyse was de cultuurhistorische waardenkaart die samen met de erfgoednota door de gemeenteraad van Almere is vastgesteld. Om meer inzicht te krijgen in de waarden van de diverse post-65-wijken die Almere rijk is, is er nu behoefte aan een reeks wijkbiografieën. De eerste in deze reeks is – heel toepasselijk – ook de eerste aanzet voor de stadswording van Almere in 1974: het centrumgebied van Almere-Haven. Almere-Haven kent een interessante ideeëngeschiedenis. Deze eerste kern van Almere werd door de ontwerpers gepositioneerd in een eeuwenlange geschiedenis van Hollandse havensteden. Hiermee werd de modernistische opzet van Lelystad verlaten en nadrukkelijk gekozen voor een andere koers: een mix van functies, waar wonen, werken, winkelen en cultuur vanzelfsprekend bij elkaar komen.

Voor dit onderzoek zetten Victorien Koningsberger en ik de uitgangspunten van Almere-Haven Centrum op een rij om vervolgens vijf deelgebieden nader te bekijken. Hiermee volgden we de fasering van Almere-Haven. Deze gebieden representeren niet alleen elk een fase van de bouw van Almere-Haven Centrum, maar hebben ook een eigen unieke sfeer en uitgangspunten. Op basis van het onderzoek brachten we de cultuurhistorische waarden van het gebied in beeld en gaven aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen.