projecten

Architectuurhistorisch advies in Fryslân

In 2023 werkt ik als interim adviseur architectuurhistorie voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2023

In deze hoedanigheid adviseerde ik over ingrepen aan talloze rijksmonumenten in de provincie Fryslân, zoals de verduurzaming van woongebouwen, het binnenklimaat van kerken, het herbestemmen van monumentale boerderijen en landschapsaanleg bij monumenten, bijvoorbeeld in het geval van de Belvedere Toren in Oranjewoud (zie afbeelding). Onder mijn verantwoordelijkheid werd het rijksmonument de Grote of Gertrudiskerk in Workum uitgebreid met de bijbehorende begraafplaats. Bij landgoed Olterterp werd de tuinaanleg in het rijksmonumentenregister bijgeschreven. Ook hield ik me bezig met een groot aantal rijksmonumenten die bijvoorbeeld door grote schade of administratieve fouten in aanmerking komen om als rijksmonument af te voeren.