projecten

Hordijkterrein Zaandam

Een cultuurhistorische analyse en waardestelling van een voormalige industrielocatie in de Zaandam.

In opdracht van Trebbe MiddenWest B.V., 2023

De locatie Hordijk aan de Westzanerdijk 388 in Zaandam ligt temidden van eeuwenoude cultuurlandschappen: de middeleeuwse veenontginning van Polder Westzaan met typerende opstrekkende strokenverkaveling, de voormalige zeekerende dijk de Westzanerdijk, het water van de Gouw en dijkdoorbraak de Braak. De locatie ligt tussen twee dorpen in; de grens tussen de voormalige gemeenten Westzaan en Zaandam bevond zich van 1811 tot 1974 iets ten westen van de locatie. Sinds 1954 vindt de verpakkingsindustrie van Hordijk een onderkomen op deze locatie. Momenteel beëindigt de firma haar bedrijfsactiviteiten op deze locatie en maakt Trebbe Wonen een plan voor de ontwikkeling van dit voormalige fabrieksterrein tot woonwijk. Voor deze herontwikkeling maakte ik een cultuurhistorisch onderzoek, waardestelling en transformatiekader.