projecten

Ontginningsschuur Almere

In deze cultuurhistorische waardestelling wordt ingegaan op de ontginningsschuur aan de Von Draisweg 15 in Almere.

In opdracht van Gemeente Almere, 2023

Op 29 mei 1968 viel Zuidelijk Flevoland droog en kon het lastige karwei beginnen om de kleigrond gereed te maken voor bouw- en landbouwgrond. Met kleine vliegtuigen werd riet ingezaaid. Na het afbranden van het riet, volgden granen en koolzaad ter ontwatering van de bodem. Voor de waterafvoer werden greppels gegraven, die later werden vervangen door drainagebuizen. Gedurende deze staatsontginning door de Cultuurtechnische Afdeling van de Rijksdienst van de IJsselmeerpolders (RIJP) waren schuren nodig om oogsten op te slaan en de werk- en voertuigen te kunnen stallen. Hiertoe werden seriematig grote loodsen ontwikkeld en op strategische locaties neergezet. Eén van deze schuren is nog te vinden aan de Von Draisweg 15 aan de Noorderplassen in Almere. Tegenwoordig is hier de stichting Behoud Oude Technieken (BOT) in gehuisvest. Onderdeel van deze waardestelling is een quickscan waarin de ontginningsschuren in kaart zijn gebracht die vanaf 1972 in opdracht van de RIJP werden gebouwd, welke schuren nog aanwezig zijn, het type schuur/bouwsysteem (indien bekend) en de landschappelijke context (toen en nu).