projecten

Beursgebouw Almere

Voor de gemeente Almere maakte ik een cultuurhistorische waardestelling van een van de eerste kantoorgebouwen van de stad.

In opdracht van Gemeente Almere, 2021

Het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Stad werd in 1982 in gebruik genomen, vijf jaar eerder dan het treinstation. Hiermee markeert het Beursgebouw de prille begindagen van Almere. Voor vele Almeerders is het een herkenningspunt; het heeft daarmee herinneringswaarde en biedt een anker in een continu veranderende stad. Het gebouw is een interessant onderdeel van het oeuvre van Environmental Design (later AKH), waarin de opvatting dat techniek het ontwerp moet bepalen, op zeer radicale wijze is doorgevoerd. Het gebouw is uitgesproken ruimtelijk door de twee van elkaar verspringende volumes, met verschillende bouwhoogtes. Door het gebruik van beton en geprononceerde raampartijen kon het binnenklimaat beter beheerst worden; koelte in de zomer en warmte in de winter. In Nederland kennen we maar een paar voorbeelden van echte high-tech-architectuur, waarbij de installaties niet zijn gecamoufleerd, maar volledig met de architectuur zijn verweven. Dat maakt het Beursgebouw uniek.

De Beurs was het eerste pand dat in het centrum werd gebouwd. [Archieffoto: Stadsarchief Almere/Hanzevast]