projecten

Redengevende omschrijvingen Muiderberg

In opdracht van MOOI Noord-Holland schreef ik redengevende omschrijvingen voor aan te wijzen monumenten in Muiderberg.

In opdracht van MOOI Noord-Holland, 2021

De gemeente Gooise Meren heeft in 2021 samen met een team van experts en andere betrokkenen een tiental bouwwerken geselecteerd om aan te wijzen als gemeentelijk monument. Bij een formele monumentaanwijzing zijn redengevende omschrijvingen nodig. Dat zijn bondige teksten, rijk geïllustreerd met foto’s en bouwarchieven, waarin beargumenteerd wordt waarom het pand wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Ook laten de redengevende omschrijvingen een momentopname zien van de huidige staat van het pand, om latere verbouwingsaanvragen goed te kunnen beoordelen.

Beeld: luchtfoto van Muiderberg uit 1974. [Stadsarchief Amsterdam]