projecten

Gebouw de Trekvogel, Almere

Voor de gemeente Almere maakte ik een cultuurhistorische waardestelling van gebouw de Trekvogel op het voormalige werkeiland Oostvaardersdiep.

In opdracht van Gemeente Almere, 2021

Oostvaardersdiep is het eerste stukje drooggemaakt land in Zuidelijk Flevoland, met de voormalige kantine als oudste nog overgebleven bouwwerk. Vanaf dit eiland werd gewerkt aan de aanleg van de ringdijk van Zuidelijk Flevoland en de bouw van het poldergemaal Blocq van Kuffeler, de schutsluis en de bijbehorende brug. In het kantinegebouw werden op werkdagen de maaltijden voor de werklieden bereid. In de jaren zeventig kreeg de kantine een tweede leven als café-restaurant, tegenwoordig staat het bekend als bezoekerscentrum de Trekvogel van Flevo-landschap. De huidige eigenaar heeft plannen om het gebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Erfgoedvereniging Heemschut heeft een verzoek ingediend bij het college van burgemeester en wethouders in Almere om de Trekvogel als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het onderzoek is deels opgezet als een gebiedsbiografie waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de cultuurhistorische betekenis van gebouw de Trekvogel.