Uncategorized

BNA Blad

In de periode 2010 – 2013 was ik bladcoördinator van dit vakblad voor architecten.

Het BNA Blad werd uitgegeven door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Het blad kwam zes keer per jaar uit en had een en oplage van 5.500 exemplaren. Als bladcoördinator was ik samen met de redactie verantwoordelijk voor de inhoud, schreef briefings voor journalisten, deed (eind)redactie, beeldredactie en productiebegeleiding.