Uncategorized

Dag van de Architectuur

In 2010 – 2013 was ik coördinator van de landelijke Dag van de Architectuur.

De Dag van de Architectuur vindt jaarlijks plaats, meestal in het laatste weekend van juni. De Bond van Nederlandse Architecten was tot voor kort initiatiefnemer van dit landelijke publieksevenement. In samenwerking met architectuurcentra, architectenbureaus en andere organisaties werkte ik aan het programma en de communicatie. Het evenement werd in 2013 uitgebreid met een Open Huis Architectenbureaus, waar het publiek kon kennismaken met architecten voor vrijblijvende (schets)gesprekken. Ik bracht het programma bijeen op de website www.dagvandearchitectuur.nl en werkte samen met het dagblad Trouw aan een bijlage over het thema van dat jaar, met een overzicht van alle activiteiten.