Uncategorized

Landschap in Nederland

Kaartbeeld van Nederland in 1575 uit de Kaart van de verstedelijking.

De website landschapinnl.nl is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bundelt kennis op het gebied van cultuurlandschap.

Hier is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten. Samen met partners in het veld moet de site uitgroeien tot een breed gedragen portal. Ik ben verantwoordelijk voor de teksten van deze website en werk samen met de deskundigen van de Rijksdienst om kennisproducten op een heldere en toegankelijke manier te ontsluiten. Een van die producten is de landschapsatlas: diverse thematische kaarten die laten zien hoe het Nederlandse cultuurlandschap zich heeft gevormd. Enkele voorbeelden zijn themakaarten over verstedelijking, verdedigingswerken en groen erfgoed. Deze digitale landschapsatlas is in ontwikkeling en wordt regelmatig uitgebreid.