Uncategorized

Publieksbrochures wederopbouw

Een reeks publieksbrochures over de dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in drie gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Samen met een aantal andere redacteuren, waaronder Victorien Koningsberger heb ik gewerkt aan de tekst- en beeldredactie van deze publieksbrochures. De brochures werden verspreid in de desbetreffende gemeenten om bewoners en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten van deze gebieden.

Bekijk alle brochures in de e-bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.