projecten

Westzanerwerf

Cultuurhistorisch onderzoek en een transformatiekader voor de Westzanerwerf te Westzaan.

In opdracht van Parteon, 2022

‘Ga op den hoogen IJ-dijk staan, met uw rug naar de vage karteling op den horizon, die Amsterdam heet, en beleef Westzaan. Deze gemeente is zoo Zaansch als haar zusters in het Zaansche, al schijnt het fabriekselement minder prominent dan elders.’ Zo wordt Westzaan beschreven in het boek Een houten jubileum uit 1946, waarin de geschiedenis van de houthandel Rot (vanwege marketingtechnische redenen werd de naam later veranderd in Rote) wordt geschetst, die op de locatie vlak achter de genoemde IJ-dijk gevestigd was.

Tegenwoordig is woningstichting Parteon eigenaar van deze locatie en is voornemens om hier samen met AM een woningbouwplan met 200 woningen te realiseren. De locatie, die ‘Westzanerwerf’ wordt genoemd, bevindt zich aan de oostzijde van Zuideinde, de toepasselijke naam voor een buurtschapje aan het zuideinde van de ontginningsas van de Polder Westzaan. Om de ontwikkelingen op de Westzanerwerf te kunnen inbedden in het DNA van de Zaanstreek verrichtte ik een cultuurhistorisch onderzoek en maakte een transformatiekader.

Beeld: de Westzaanse haven in 1978, met op de voorgrond het buitenzwembad, dat in 1925 was geopend. Op de achtergrond is de schaalvergroting van Rote uit de jaren zestig te zien, met een reeks aaneengeschakelde loodsen. [Westzaansedigitalebeeldbank.nl]. Onder: inventarisatie bestaande waarden