projecten

Sola Zeist

Cultuurhistorisch onderzoek naar bestekfabriek van Sola, die onlosmakelijk verbonden is met de historie van Zeist.

In opdracht van de gemeente Zeist, 2022

Op 10 september 1949 schreef de Heerenveense Koerier: ‘Gisteren is te Zeist de geheel verbouwde Solafabriek opnieuw in gebruik genomen, waarmee een mijlpaal wordt bereikt door een belangrijke Nederlandse industrie, welke niet alleen aan 600 arbeiders werk verschaft, maar die ook zilveren gebruiksvoorwerpen als messen, vorken, lepels enz. vervaardigt, waarop men terecht in geheel ons land trots is. Er wordt wel eens beweerd, dat Schoonhoven en Voorschoten de Nederlandse zilversteden zijn. Wie – zoals wij – een kijkje in de vernieuwde fabriek heeft genomen, zal moeten toegeven, dat Zeist thans in één adem met deze beide steden genoemd mag worden.’ Van de drie grote bestekfabrikanten die Zeist rijk was, is Sola de enige die nog voortvarend aan de weg timmert. In 2022 viert het bedrijf zijn honderdjarig jubileum en ontving het predicaat van Hofleverancier. De aanleiding voor dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in de nog aanwezige cultuurhistorische waarden van het fabriekscomplex aan de Van Reenenweg 155.