projecten

Haven Kats

Cultuurhistorisch onderzoek als input en inspiratie voor de transformatie van een werkhaven.

In opdracht van Ceerm ontwikkeling, i.s.m. Johanna van Doorn, 2022

De haven van Kats is niet zomaar een haven. Het was behalve een veerhaven ook de productiehaven en kraamkamer van de Deltawerken. Na de ingebruikname van de Zeelandbrug in 1965 verviel de veerhavenfunctie en veranderde dat gedeelte in een jachthaven. Het deel met de werkhaven bleef daarentegen tot in de jaren negentig als productiehaven in gebruik. Wie de huidige haven bezoekt komt in een tijdscapsule terecht vol relicten en ruïnes uit de tijd dat hier de prefab betonelementen werden gemaakt. De haven ligt centraal in het Nationaal Park Oosterschelde en valt op door de iconische portaalkranen die boven de rest van het landschap uittorenen.

De haven van Kats staat nu op het punt een nieuw hoofdstuk in te gaan. Ceerm ontwikkeling is voornemens de productiehaven te ontwikkelen en wil cultuurhistorie een rol in de gebiedsontwikkeling geven. Dit ligt in het verlengde van de wens van het Dorps- en Havencomité Kats om de cultuurhistorische betekenis van het havengebied inzichtelijker te maken en cultuurhistorie als kans voor een onderscheidende en gebiedseigen ontwikkeling te benutten. Samen met Johanna van Doorn werkte ik aan een cultuurhistorisch onderzoek als input en inspiratie voor de transformatie van het havengebied tot een toekomstbestendige ontwikkeling.

Dit project is een samenwerking met Johanna van Doorn (links) Johannavandoorn.nl