projecten

Kop van het Havenhoofd, Almere

In de zomer van 2021 onderzocht ik de kop van het Havenhoofd in Almere-Haven in opdracht van de gemeente.

In opdracht van Gemeente Almere, 2021

‘De leegte en de aard van het gebied biedt ruimte voor herinnering en daarin zit ook de cultuurhistorische waarde. Het gaat om een later aangelegd stukje dijk, aangekoekt aan het vaste land maar herkenbaar als dijk. Het herinnert aan het ontstaan van het Zuiderzeestadje “Almere Haven”, de ongebruikelijke doorbraak van de oorspronkelijke dijk en de aanleg van de binnenhaven. Het centrum van Almere Haven heeft dat zelf niet of nauwelijks terwijl het karakter van dit havenstadje bijdraagt aan de identiteit van totaal Almere’, aldus Erfgoedvereniging Heemschut, in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Almere met de vraag om de kop van het Havenhoofd in Almere Haven als monument aan te wijzen. Aanleiding voor de noodkreet van Heemschut waren de plannen om een appartementencomplex op het Havenhoofd te bouwen, op de plek van het voormalige veerhuis. Een waardestelling moest duidelijkheid bieden over de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het gaat hierbij om het landschap van het Havenhoofd in combinatie met de aanwezige gebouwen: het voormalige veerhuis en de seintoren.

Zonering en functies van de buitendijkse opspuiting uit het Voorlopig programma van eisen voor de buitendijkse opspuiting van Almere-Haven, 1976. Het Havenhoofd is ingetekend als uitloper van het centrum. [Rijkswaterstaat]